1) Totes les resistències són recorregudes per la mateixa intensitat de corrent elèctric. I =I R1 =I R 2 =I R3


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1) Totes les resistències són recorregudes per la mateixa intensitat de corrent elèctric. I =I R1 =I R 2 =I R3"

Transcripción

1 36. Acoblament de resistències en sèrie La connexió en sèrie de dues o més resistències consisteix a connectar-les unes a continuació de les altres (Fig. 1.12). L'acoblament té les següents característiques: 1) Totes les resistències són recorregudes per la mateixa intensitat de corrent elèctric. I =I R1 =I R 2 =I R3 (12a) 2) La tensió total en extrems de l'acoblament és igual a la suma de tensions en extrems de cada resistència. U =U R 1 +U R2 +U R3 (12b) 3) La resistència total de l'acoblament és igual a la suma de totes les resistències connectades. R=R 1 +R 2 + R 3 (12c) Els electrons lliures, al circular successivament per diversos conductors, que presenten oposició al seu desplaçament, tindran més dificultat que per circular per un sol conductor. Fig Exemple: 21 Problema 36 Tres aparells es connecten en sèrie. La resistència d'un d'ells és de 450 Ω i la d'un altre 500 Ω. Calcular la resistència del tercer aparell si la resistència total és de 1600 Ω. Problema 37 Dues resistències de 40 Ω i 70 Ω es connecten en sèrie a una tensió de 220 V. Calcular: b) Intensitat que circula per les resistències. c) Tensió en extrems de cada resistència. 16

2 Problema 38 Dues resistències de 30 Ω i 20 Ω es connecten en sèrie a una tensió de 300 V. Calcular: b) Intensitat que circula per les resistències. c) Potència consumida per cada resistència. d) Energia consumida per cada resistència en 10 hores. Problema 39 Per fabricar dues resistències de filferro de constantan de 0,1 mm de diàmetre s'han utilitzat 50 m de filferro en cadascuna. Calcular la resistència total quan estan connectats en sèrie, sabent que la resistivitat del filferro és 0,5 Ω mm 2 /m. 37. Reòstats Són resistències variables utilitzades per regular la intensitat de corrent elèctric que circula per un aparell (Fig. 1.13). Segons la llei d'ohm la intensitat disminueix a l'augmentar la resistència en el reòstat. Fig 1.13 I = U R+ R r (13) On: I: Corrent elèctric, mesurat en A. U: Voltatge, mesurat en V. Rr: Resistència del reòstat, mesurada en Ω. R: Resistència del receptor, mesurada en Ω. Exemple: 22 Problema 40 Per un aparell de resistència 100 connectat en sèrie amb un reòstat a una tensió de 127 V, circula un corrent d'intensitat 1 A. Calcular la resistència intercalada en el reòstat. 17

3 38. Primera llei de Kirchhoff La suma d'intensitats de corrent que arriben a un punt de connexió de diversos conductors és igual a la suma d'intensitats de corrent que s'allunyen d'ell (Fig. 1.14). I 1 +I 2 + I 3 =I 4 + I 5 (14) Fig Els electrons lliures circulen pel punt de connexió, essent el nombre d'electrons que arriben a l'esmentat punt, en un determinat temps, igual al nombre d'electrons que surten del mateix. Exemples: 23 Problema 41 D'un punt a on arriben tres corrents elèctrics d'intensitats 6, 5 i 12 A, respectivament, surt un corrent elèctric per un sol conductor. Quin serà el valor de la intensitat de dit corrent? 39. Acoblament de resistències en paral lel La connexió en paral lel de dues o més resistències consisteix a connectar els extrems de totes elles a dos punts comuns (Fig. 1.15). L'acoblament té les següents característiques: 1) La tensió elèctrica entre els extrems de les resistències és igual per a totes elles. U =U R 1 =U R 2 =U R3 (15a) 2) La intensitat de corrent total de l'acoblament és igual a la suma de les intensitats de corrent que circulen per cada resistència. I t =I R1 +I R2 +I R3 (15b) 3) La resistència total de l'acoblament és igual a la inversa de la suma de les inverses de les resistències connectades. 1 R t = R 1 R 2 R 3 (15c) 18

4 Els electrons lliures, quan circulen per diversos conductors en paral lel, al tenir diversos camins per circular, té menor dificultat en el seu desplaçament que si circulessin per un sol conductor. Fig Exemples: 24, i 27 Problema 42 A una tensió de 24 V es connecta en paral lel dues resistències de 6 i 12. Calcular: a) Intensitat que circula per cada resistència. b) Intensitat total. c) Potència consumida en l'acoblament. d) Resistència total. Problema 43 Tres resistències de 10 Ω, 15 Ω i 30 Ω es connecten en paral lel a una tensió de 60 V. Calcular: b) Intensitat total. c) Potència consumida per cada resistència. d) Energia consumida per l'acoblament en 10 hores. Problema 44 Dues resistències de 12 Ω es connecten en paral lel a una tensió de manera que la intensitat de corrent que circula per cadascuna és de 20 A. Calcular: a) Tensió a què estan connectades. b) Intensitat total. c) Resistència total. d) Energia consumida per les dues resistències en 6 hores. 19

5 Problema 45 En l'acoblament de resistències de la figura calcular: a) Resistència en cada branca. b) Resistència total. c) Intensitat total. d) Intensitat que circula per cada branca. Problema 46 En l'acoblament de resistències de la figura calcular: b) Intensitat total. c) Tensions Vab i Vbc. d) Intensitats I 1 i I 2. 20

6 Problema 47 Calcular la resistència total de l'acoblament de resistències de la figura. Problema 48 En l'acoblament de resistències de la figura calcular: a) Indicació dels aparells. b) Potència consumida per la resistència de 200 Ω. 21

7 Problema 49 La intensitat total que circula per l'acoblament de resistències de la figura és de 18 A. Calcular: b) Tensió total. c) Intensitats I 1, I 2 i I 3. d) Energia consumida per la resistència de 8 Ω en 10 hores. 22

8 Problema 50 En l'acoblament de resistències de la figura, l'amperímetre I 1 indica 4 A. Calcular la indicació dels restants aparells. EXAMEN 3C9CC 23

Sitemap